Program taklimat untuk usahawan berkaitan Malaysian Mart dianjurkan oleh Biro Usahawan IKS Peniaga Dan Penjaja Kecil Ekonomi BARA Malaysia kerjasama dengan TM SME Melaka di Selokal HUB Selokal Hub Selokal

Leave a Reply